Exteco Development logo
Číslo bytu Podlažie Počet izieb Výmera v m2 Balkón v m2 Dostupnosť
1 1 1i 42.96 byt1.jpg 0.00 predaný
2 1 2i 53.04 byt2.jpg 6.97 predaný
3 1 2i 50.66 byt3.jpg 6.07 predaný
4 1 2i 48.22 byt4.jpg 5.20 predaný
5 2 2i 63.11 byt5.jpg 5.38 predaný
6 2 2i 53.04 byt6.jpg 6.97 predaný
7 2 2i 50.66 byt7.jpg 6.07 predaný
8 2 2i 48.22 byt8.jpg 5.20 predaný
9 3 2i 63.11 byt9.jpg 5.38 predaný
10 3 2i 53.04 byt10.jpg 6.97 predaný
11 3 2i 50.66 byt11.jpg 6.07 predaný
12 3 2i 48.22 byt12.jpg 5.20 predaný
13 4 2i 56.38 byt13.jpg 27.84 predaný
14 4 2i 59.24 byt14.jpg 36.89 predaný